Opdrachten

Hier vindt u een overzicht van door POLOS uitgevoerde en lopende opdrachten.

 

Recente en lopende opdrachten

Opzetten klachten en geschilleninstantie voor huisartsen en openbare apotheken

Het maken en implementeren van een ondernemingsplan voor de klachtenorgansiatie en geschillencommissie voor huisartsen en openbare apotheken in het kader van de WKKGZ

Interim directie groep apotheken

Interim directie gedurende een jaar van een groep van apotheken. Reorganisatie in gang gezet en uitgevoerd ter verbetering van de financiele positie van de individuele apotheken, als ook van de groep.

Organisatie buitendienst huisartsenlaboratorium

Aanalyse van de organisatie en het functioneren van de buitendienst voor een huisartsenlaboratorium.

Begroting Zorggroep
POLOS maakt voor diverse zorgstraten een begroting voor de zorggroep.
Begroting voor Huisartsenpost
POLOS maakt de begroting voor een Huisartsenpost
Begeleiden specialistenmaatschap

POLOS begeleidt een maatschap specialisten. Verbeteren van zelfbewustzijn, interne communicatie en formuleren en implementeren van de missie en visie leidt ertoe dat:

 • de samenwerking tussen de specialisten in de maatschap verbetert;
 • de productiviteit is verhoogd;
 • de poli-organisatie verbetert.
Begeleiden fusie klinische laboratoria
POLOS begeleidt de fusie van twee poliklinische laboratoria van twee verschillende ziekenhuizen tot een entiteit.
Organiseren farmaceutische zorg in verzorgings- en verpleegtehuizen
POLOS begeleidt bij meerere instellingen de organisatie en herinrichting van de farmaceutische zorg bij verzorgings- en verpleegtehuizen, zodat deze voldoet aan de moderne eisen van farmaceutische zorg.
Procuratie voeren van apotheek
POLOS heeft gedurende een ziekteperiode de procuratie gevoerd over een apotheek.
Verkoop apotheek begeleiden

POLOS heeft de verkoop van een apotheek begeleid. De werkzaamheden van POLOS bestonden uit:

 • maken verkoopmemorandum
 • benaderen marktpartijen
 • voeren onderhandelingen
 • in overleg met juridisch adviseur opstellen koopovereenkomst
 • begeleiden overdracht
Samenwerking huisartsen stimuleren
Huisartsen begeleiden bij de samenwerking nadat verschil van inzicht bestond over praktijkvoering.
Praktijkoverdracht huisarts begeleiden

Bemiddeling van praktijkoverdracht van huisarts die met pensioen gaat. De werkzaamheden van POLOS bestonden uit:

 • maken overdrachtsmemorandum
 • partijen benaderen voor de praktijkovername
 • voeren onderhandelingen
 • opstellen overdrachtsovereenkomst
Samenvoegen twee tandartspraktijken op nieuwbouwlocatie

Bouwen en inrichten van een nieuwe tandartspraktijk. Vervolgens organisatorisch en financieel samenvoegen van twee tandartspraktijken en deze verhuizen naar de nieuwe locatie.  

Schrijven handboek "Van Zorggroep naar Ketenzorg"
Een pragmatisch handboek voor de oprichting en inrichting van een zorggroep die zich vervolgens ontwikkelt naar ketenzorg toe. (ISBN 978 90 9024 743 4)
Financieel begeleiden en reorganiseren apotheken

Begeleiden van apotheken die door het preferentiebeleid en hoge financieringslasten zwaar zijn getroffen. Begeleding kan beteken het opbouwen van een adequate financiele informatiestroom zodat er weer sturing komt op de cashflow van de apotheek. Maar het kan ook een totale reorgansiatie (inclusief begeleiden van ontslagen) van de apotheek betekenen.

Interim directie apotheekketen
Gedurende een jaar als interim directie bij een apotheekketen op organisatorich -, financieel - en financieringsgebied sturing gegeven. Vorm geven aan de Governance van de keten.
Kostenonderzoek Apotheken begeleiden
Ondersteuning voor apotheekketen bij het uitvoeren van een kostenonderzoek.
Aanbesteding farmaceutische inkoop begeleiden
Inschrijven op een aanbesteding namens opdrachtgever voor de farmaceutische belevering van een grote zorginstelling in het Noord-Westen van Nederland.
Interim management zorginstelling
Manager Stafdiensten (ad interim) bij een grote gehandicaptenzorginstelling in Zuid-West Nederland.
Business development voor apotheekketen
Uitvoeren van business development activiteiten voor een apotheekketen.
Bedrijfsstrategie apotheker
Ondersteunen van een apotheekeigenaar bij het vinden van een nieuwe mede-eigenaar en het herformuleren van de bedrijfsstrategie.
Ondersteunen arbeidsongeschikte huisartsen, tandartsen en apothekers
Ondersteunen van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte huisartsen, tandartsen en apothekers in de praktijkorganisatie en met financieel management, in opdracht van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.
(Her)declareren huisarts
Voeren van de financi√ęle administratie van een huisarts, inclusief het debiteurenbeheer en het herdeclareren.
Administratie apotheekhoudend huisarts
Voeren van de financi√ęle administratie van een apotheekhoudend huisarts, inclusief het debiteurenbeheer van de inschrijfvergoedingen, de verstrekkingen en de verrichtingen. Deze samenwerking heeft door een goede informatievoorziening geleid tot een verbeterde cashflow en hogere inkomsten voor de praktijk.
Administratie huis-, tandartspraktijken en apotheken
Voeren van de financi√ęle¬†en personele¬†administratie van¬†huisarts-,¬†tandartspraktijken en apotheken. Tevens¬†periodiek financieel rapporteren van week-, maand-, kwartaal- en jaarcijfers. Daarnaast maken van begrotingen en casflowprognoses.
Elektronisch declareren huisartsen
Project om bij een grote groep Rotterdamse huisartsen elektronisch declareren in te voeren.